Martin & Germunds Bygg

Företaget

Martin & Germunds Bygg startades år 2000 av Martin Johansson och Germund Bryntesson, som också driver företaget idag. Företaget har 14 stycken anställda, alla utbildade snickare, samt två inhyrda arbetare.

Företaget tillhandahåller även certifierat kontrollansvar enligt PBL. Kontakta Germund Bryntesson 070-479 45 21

Kontakta oss gärna om du har några frågor!